Nieuws

Wij zijn trots op onze gastouders!

De gastouders die Juut & Co een warm hart toedragen en zelf een aantal nieuwe gezinnen hebben aangedragen, hebben wij eens flink in het zonnetje gezet!

De gastouders hebben uit verschillende cadeaus mogen kiezen.

Hieronder een foto van één van onze gastouders met haar oppaskinderen die genieten van een parachute doek.

IMG 1150

MET MUZIEK TAALONTWIKKELNG STIMULEREN

Al gauw na de geboorte van een kind begint de ontwikkeling van de hersenen op het gebied van taalontwikkeling* . Eerst gaat het om klankherkenning en later om klankproductie. Na zes maanden weet een baby al dat je iets kunt bereiken door op een bepaalde manier geluid te maken. Zij kunnen ook geluiden herkennen.

Op zesjarige leeftijd zijn kinderen zo ver dat ze de moedertaal goed kunnen hanteren.
Taal is van enorm belang omdat kinderen daarmee leren hoe ze iets aan hun omgeving duidelijk kunnen maken en hoe zij deze moeten begrijpen. Hoe beter ze kunnen communiceren hoe beter ze hun plekje in de wereld kunnen innemen.

Rond de tweede verjaardag begint de ontwikkeling van het woordgeheugen en het uitspreken van woorden. Vanaf dat moment bouwt een kind een woordenboek voor zichzelf op. Daarvoor moet veel geoefend en geleerd worden, en ze hebben iemand nodig die met hen oefent en iets vóór kan doen. Sommige woorden worden nog niet goed uitgesproken. Door oefening ontwikkelen de mondspieren en de tongspieren zich, en het geleerde wordt opgeslagen in de hersenen.

De reden dat de leiding van Juut & Co de leden van Divertimento heeft gevraagd een muziekproject voor de kinderen te organiseren is dat Juut & Co een bijdrage wil geven aan de taalontwikkeling van toevertrouwde kinderen. Heel geschikt zijn daarvoor het zingen van liedjes en het vertellen van verhaaltjes.

Bij de liedjes worden de mond- en tongspieren getraind. Wie heel duidelijk de woorden van “Boer wat zeg je van mijn kippen” uitspreekt merkt al wel dat de mond flink moet gymnastieken.

Met het vertellen van eenvoudige verhalen leren de kinderen woorden herkennen, maar ook ontdekken ze zinsverbanden en de verhaallijn. Tenslotte komen ze te weten hoe je een zin moet opbouwen, en effecten kunt bereiken met toonhoogte, ritme en klemtoon.

Donderdag 17 december 2015 traden acht leden van het Kamerorkest Divertimento uit Doetinchem op voor groepen kinderen van vier tot zes jaar. Er werd een verhaal verteld over dieren. De musici speelden daarbij op verschillende instrumenten toepasselijke en herkenbare muziek: kinderliedjes en korte stukjes klassieke muziek.

*Gebaseerd op: Prof. S.M. Goorhuis- Brouwer. Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie bij Nederlandstalige kinderen

alt