Koppeling

Bij het selecteren van de kandidaten hanteert Juut & Co de volgende criteria:

  • De gastouder voldoet aan de opleidingseisen van de Wet Kinderopvang (MBO niveau 2 Helpende Zorg & Welzijn met aantekening ‘Gastouder’ en een certficiaat EHBO voor kinderen van het Oranje Kruis. (Juut & Co verzorgt ook deze opleidingen)
  • De gastouder moet over goede referenties beschikken.
  • De gastouder en inwonende personen boven de 18 jaar (bij gastouderopvang) moeten in het bezit zijn van een gemeentelijk Bewijs van Goed Gedrag: een garantie voor ouders dat de gastouder en de meerderjarige medebewoners niet met justitie in aanraking is geweest.
  • Beschikbaarheid: om de continuïteit van de opvang zoveel mogelijk te kunnen waarborgen moet de  gastouder het perspectief kunnen bieden een aantal jaren achtereen beschikbaar te zijn.
  • De gastouder moet bereid zijn zich aan te passen aan het leefritme van de kinderen.
  • De gastouder moet over voldoende sociale vaardigheden beschikken om met de ouders over de opvang van de kinderen te kunnen communiceren.
  • Pedagogische visie van de gastouder moet passen bij de visie van de ouders.
  • Afstand tot het opvangadres moet makkelijk te overbruggen zijn.

 

Na een geslaagde researchperiode brengt Juut & Co het gezin met de gastouder in contact, zodat er een ’koppelings­gesprek’ kan plaatsvinden. Een medewerkster van Juut & Co zal aanwezig zijn om dit gesprek te begeleiden.­­