Beroepskrachten

De aanwezige leid(st)ers beschikken over het juiste MBO-diploma op sociaal pedagogisch gebied. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de CAO Kinderopvang. Zij moeten in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag: een garantie voor ouders dat de leid(st)ers niet met justitie op gebied van kinderen in aanraking zijn geweest.

Daarbij zijn alle leid(st)ers in het bezit van een kinder EHBO diploma en zijn ook er leid(st)ers met  BHV aanwezig.