Dagindeling / verzorging

Bij de buitenschoolse opvang zijn de kinderen vanaf 12.00 uur of vanaf 15.15 uur aanwezig. De kinderen worden van school opgehaald. Een kind mag met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers zelf naar de bso komen. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de ouders/verzorgers.

De kinderen gaan eerst samen aan tafel zitten en met andere kinderen praten, fruit eten en wat drinken. Net als thuis zijn ze vrij om na een drukke schooldag zelf een activiteit te kiezen, maar de kinderen krijgen ook activiteiten aangeboden en worden zo gestimuleerd tot spel. De activiteiten zijn geschikt voor diverse leeftijden. Er is speel- en spelmateriaal aanwezig en er zijn voldoende andere kinderen om mee te spelen. Tevens is er volop gelegenheid om buiten te spelen. Bovendien is er gelegenheid om huiswerk te maken. Aan het eind van de middag kunt u uw kind tot 18.30 uur weer ophalen.

Brood, drinken, koekjes, fruit en snoepjes worden door Juut & Co aangeboden.