Kennismaken en wennen

Voorafgaand aan de plaatsing worden de ouders/verzorgers, samen met het kind, uitgenodigd voor een intakegesprek met de mentor. Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders/verzorgers en het kinderdagverblijf.

Centraal tijdens het intakegesprek staat de uitwisseling van informatie over de verzorging en opvoeding van uw kind. We vragen naar de wensen van ouders/verzorgers om dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Al deze informatie nemen we op in een zogeheten “intakelijst”. Deze lijst komt vervolgens in het persoonlijke overdrachtsrapport van uw kind. Vanaf dit moment is het duidelijk op welke groep we uw kind plaatsen.

De mentor geeft u tijdens dit gesprek specifieke informatie over de groep en de samenstelling hiervan.

Het intakegesprek is tijdens de eerste keer wennen.

De eerste keer wennen doen we 2 uurtjes. De tweede keer wennen 4 uurtjes en allebei op dagen waarop uw kind aanvankelijk zal komen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.