Aanmelden en plaatsen

U kunt uw kind aanmelden door telefononisch, per e-mail of door middel van het inschrijfformulier contact met ons op te nemen. Nadat u deze heeft ingevuld nemen wij telefonisch of per mail contact met u op over de plaatsing.

Naast vaste dagdelen kunt u ook flexibele opvang afnemen. Wij verzoeken u dan wel minimaal 2 dagen van tevoren de gewenste dagdelen door te geven, wij kunnen anders niet meer garant staan dat wij de door u gevraagde dagdelen kunnen bieden.

Het is mogelijk om in de periode dat u opvang afneemt dagdelen te veranderen. Dit gebeurt in overleg. De opvang eindigt automatisch op de vierde verjaardag van uw kind. U hoeft dus niet schriftelijk op te zeggen.

Elke andere vorm van opzegging moet geschieden door een schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van één maand voor de 1e van de maand. Op de aanmelding, reservering, plaatsing en beëindiging zijn een aantal voorwaarden van toepassing die beschreven staan in de overeenkomst die gesloten wordt bij plaatsing op het Kinderdagverblijf.