Beroepskrachten

Er werkt minimaal één pedagogisch medewerker op elke groep. Er zal altijd een vast gezicht voor u en uw kindje op de groep aanwezig zijn. De groepsleiding in het kinderdagverblijf heeft minimaal een kindgerichte MBO- opleiding. Zij hebben een sociaal pedagogische opleiding. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de CAO Kinderopvang. De leidsters moeten in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag: een garantie voor ouders/verzorgers dat de leidsters niet met justitie in aanraking zijn geweest.

Daarbij hebben alle leidsters een Kinder EHBO diploma en zijn er leidsters met BHV aanwezig.

Regelmatig worden de leidsters ondersteund door stagiaires die wij de mogelijkheid bieden om hun opleiding bij ons af te ronden. Stagiaires leveren ook een positieve bijdrage aan het kinderdagverblijf, omdat zij de nieuwste ontwikkelingen die ze op hun opleiding meekrijgen bij ons kunnen evalueren.

De leidsters werken volgens ons eigen pedagogisch beleid dat u kunt opvragen bij de Juut & Co.

Het 4-ogen principe

Om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen passen we binnen Juut & Co het vier-ogen-principe toe. Dat betekent dat er altijd minstens 4 ogen op de groepen gericht zijn. Dus of een tweede leidster, een stagiaire, een vrijwilligster of dat de leidsters of ouders in de verschillende groepen elkaar kunnen zien door middel van ramen. Ook werken we met camera's.

Continue screening kinderopvang sinds 1 maart 2013

Vanaf 1 maart 2013 worden alle medewerkers in de kinderopvang continue gescreend. Dit houdt in dat als een medewerker in de kinderopvang verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, er een melding gaat van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar de gemeente waar de medewerker werkzaam is. Medewerkers dienen in het bezit te zijn van een VOG die op of na 1 maart 2013 is afgegeven.