Dagritme en voeding

Bij binnenkomst op de groep heeft u de gelegenheid om een praatje te maken met de leidsters. Uw kind kan dan vrij spelen.

Kinderen kunnen een halve dag (maximaal vijf uur) of een hele dag opgevangen worden. De dagdelen lopen van 08:00 uur tot 13:00 uur en van 13:00 uur tot 18:00 uur.

De minimale afname op het kinderdagverblijf is 1 dagdeel per week. Hierdoor blijft de continuïteit gewaarborgd, zodat het kind vertrouwd blijft met de leidsters en de kinderen op het kinderdagverblijf.

De groep heeft naast een vrije indeling ook een vast dagritme. Het eten en drinken wordt door het kinderdagverblijf verzorgd. Vanaf 07:00 uur kunt u uw kind komen brengen. Vanaf 09:00 uur willen we rust creëren voor de kinderen en ons dagritme voortzetten. Rond 09:30 uur eten wij fruit en drinken sap. Rond 11:30 uur eten we gezamenlijk een boterham en drinken we melk. Om 15:30 uur drinken we gezamenlijk sap, en eten we een cracker.

Tussen deze vaste dagritmes kunnen kinderen vrij spelen of worden er activiteiten aangeboden (gericht op een thema, dat per maand verschilt). Dit biedt regelmaat en zekerheid aan de kinderen. Buitenspelen of een stukje wandelen horen daar ook bij.

Bij baby’s volgen wij het eigen ritme rond voeding, slapen en spelen, in overleg met de ouders/verzorgers.

Geleidelijk aan gaan de kinderen meer samen doen en richten ze zich meer op andere kinderen; er ontstaat als vanzelfsprekend een groepsritme.

Luiers worden door het kinderdagverblijf verstrekt. Wij gebruiken één soort merkluiers (Pampers). In overleg met ouders/verzorgers beginnen we met zindelijkheidstraining. De zindelijkheidstraining houdt in dat het kindje voor het verschonen op het potje wordt gezet als het kind dat wil. Kinderen die beginnen zindelijk te worden gaan met zindelijke kinderen mee naar de wc om te kijken/leren/oefenen/wennen.

Er is een aparte slaapkamer waar de kinderen kunnen slapen. Als uw kindje behoefte heeft om thuis iets mee naar bed te nemen, bijvoorbeeld een knuffel, dan is het vanzelfsprekend dat de knuffel ook hier mee naar bed mag. We leggen baby’s alleen op hun buik als ouders/verzorgers daar schriftelijk toestemming voor geven