Kennismaken en wennen

Voorafgaand aan de plaatsing worden de ouders/verzorgers, eventueel samen met het kind, uitgenodigd voor een intakegesprek met de leidster. Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders/verzorgers en de peuteropvang. Centraal tijdens het intakegesprek staat de uitwisseling van informatie over de verzorging en opvoeding van uw kind. We vragen naar de wensen van ouders/verzorgers om dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Al deze informatie nemen we op in een zogeheten "intakelijst". Deze lijst komt vervolgens in het persoonlijke overdrachtsrapport van uw kind. Een vaste groepsleidster geeft u tijdens dit gesprek specifieke informatie over de groep en zijn samenstelling. Ook maken we tijdens dit gesprek afspraken over de "wenmomenten". Het is wennen aan de leidster(s), de ruimte(s), aan andere kinderen. De wenprocedure bestaat uit 2 wenmomente, het eerste wenmment is gekoppeld aan het intakegesprek met de leidster, het tweede wenmoment wordt in overleg met de leidster afgestemd. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het afscheid kan niet te lang duren, dit vinden wij het beste voor uw kind.