Kinderopvangtoeslag / tegemoetkoming gemeente

Wet kinderopvang

De wet kinderopvang is per 1 januari 2005 van kracht en per 1 januari 2010 aanzienlijk gewijzigd.

Ouders sluiten zelf een overeenkomst af met het gastouderbureau/kinderopvangbureau. Zij betalen ook zelf de facturen voor de kinderopvang.

als ouders werk en zorg voor de kinderen combineren, dan draagt de rijksoverheid bij aan de kosten van de kinderopvang.

Wanneer er geen sprake is van een werkgever, is er in sommige gevallen toch sprake van een tegemoetkoming, van de gemeente of van het UWV. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een zelfstandig ondernemersschap of wanneer ouders een traject volgen dat tot werk leidt en eventueel ook op grond van een medische en/of sociale indicatie.

Ouders dienen zelf een tegemoetkoming aan te vragen bij de overheid. Voor meer informatie: www.toeslagen.nl

Medewerkers van Juut & Co helpen ouders graag bij deze aanvraag.

Ouders kunnen een aanvraag voor kinderopvangtoeslag maximaal drie maanden na de start van de kinderopvang doen. Doen ouders hun aanvraag later, dan verspelen ze hun recht op toeslag voor de eerdere maanden.

Mocht u geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, dan betaalt de gemeente mee bij peuteropvang. U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming van de gemeente als:

1. één ouder werkt en de andere niet

2. een alleenstaand niet werkende ouder

3. beide ouders werken niet

voor het bepalen van uw eigen bijdrage zal de gemeente dezelfde tegemoetkoming hanteren als de belastingdienst.