Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind aanmelden door telefonisch, per e-mail of door middel van het inschrijfformulier contact met ons op te nemen.

We zullen dan een afsrpaak met u maken voor een intakegesprek. tijden dit kennismakingsgesprek vertellen wij u iets over onze werkwijze. Tevens plannen wij met u een afspraak voor een intakegesprek met de leidster. Dit gesprek wordt gekoppeld aan het eerste wenmoment.

Facturering en opzegging

Op jaarbasis worden in totaal ongeveer 40 weken opvang in rekening gebracht. Juut & Co deelt de totale kosten voor 40 weken opvang door 12 maanden. Dit vaste maandbedrag wordt vooral gefactureerd. Extra opvangdagen/dagdelen worden doorgaans achteraf gefactureerd.

De afname gaat per dagdeel. Een dagdeel is 3,5 uur. Het uurtarief is € 7,03 per kind per uur.

De opvang eindigt automatisch op de vierde verjaardag van uw kind. U hoeft dus niet schriftelijk op te zeggen.

De ouders/verzorgers kunnen deze overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor de eerst van de maand. De overeenkomst gaat in op de eerste wendag.

Bij afwezigheid van het kind blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd. In geval van langdurig ziekte (meer dan 2 maandan) kan de plaatsing worden opgeschort.